Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

Struktura PUP

Dyrektor Urzędu
Anna Gawrońska
Pokój nr 1
agawronska@puppinczow.pl
tel. 041-357-73-40
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Dział Finansowo - Księgowy
Dział Organizacyjno - Administracyjny

Regulaminy organizacyjny PUP Regulamin organizacyjny PUP

DODATKI