Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej


Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej (Instrument realizowany przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego).

 1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej udzielana jest na wniosek:
  • bezrobotnego,
  • poszukującego pracy absolwenta szkoły i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • studenta ostatniego roku studiów.
 2. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielana w wysokości określonej w umowie nie wyższej jednak niż 20- krotność przeciętnego wynagrodzenia.
 3. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej może stanowić do 100% kosztów jej podjęcia.
 4. Pożyczkobiorca zobowiązany jest prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy.
 5. Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 6. Oprocentowanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
 7. Spłata pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywana w równych ratach, płatnych na rachunek bankowy właściwego pośrednika finansowego.
DODATKI