Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

Bezrobotni - dotacje

 • Wniosek o dotacje
 • Bezrobotni - poradnictwo

 • Informacja grupowa III kwartał 2017
 • wykaz informacji zawodowych grupowych na II kw. 2017
 • informacja zawodowa grupowa I kw 2017
 • Informacje zawodowe grupowe IV kwartał 2016
 • Informacje zawodowe grupowe III KW 2016
 • Informacja zawodowa grupowa II kwartał 2016
 • Bezrobotni - prace interwencyjne

 • wykaz zawartych umów w ramach prac interwencyjnych za I półrocze 2017r
 • Bezrobotni - roboty publiczne

 • wykaz zawartych umów w ramach prac interwencyjnych za I półrocze 2017r
 • Bezrobotni - staże

 • Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy w ramach staży w 2017 roku
 • Bony

 • Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 • Wniosek KFS
 • PO WER

 • PO WER 2017
 • PO WER 2016 - wykonane
 • Informacja o realizacji projektu PO WER za rok 2015
 • Zasady uczestnictwa w projekcie 'Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pińczowskim (II)'
 • Pracodawcy - prace interwencyjne

 • oświadczenie o przelewach
 • promesa do wniosku w ramach prac interwencyjnych
 • Zasady przyznawania refundacji doposażenia miejsca pracy
 • Zasady organizacji prac interwencyjnych
 • Pracodawcy - roboty publiczne

 • Wniosek o refundację
 • Refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne osoby bezrobotnej do 30-go roku życia, art 150f

 • Wniosek o refundację kosztów wynagrodzenia
 • Druk zgłoszenia oferty pracy
 • Wniosek
 • Formularz pomocy de minis
 • Regionalny Program Operacyjny

 • RPO 2017
 • RPO - 2016 - wykonane projekty
 • Rejestracja

 • Wniosek o przyznanie stypendium
 • Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
 • Statystyka

 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie Pińczowskim w 2016 roku
 • Zawody deficytowe i nadwyżkowe - II półrocze 2016
 • Barometr zawodów 2017 województwo świętokrzyskie
 • Barometr zawodów 2017 powiat pińczowski
 • Zawody deficytowe i nadwyżkowe - I półrocze 2016
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie Pińczowskim w 2015 roku
 • Zatrudnianie cudzoziemców

 • Oświadczenie dot. zatrudnienia cudzoziemców 2017r.
 • DODATKI